Truhlářství Kryštof Kratochvíl

Renovace & Restaurátorství

Nechte to na nás. Na restaurátořinu jsme machři.

Restaurování a renovace může opravdu dělat jen řemeslník s mnoha zkušenostmi a teoretickými znalostmi. Není každý skvělý truhlář dobrým restaurátorem. V oblasti starožitného nábytku se restaurováním zabýváme okrajově. Zakázky jsou většinou časově a prostorově náročné. Záleží však na dohodě, jak skloubit představy zákazníka s našimi možnostmi.

Podle obrázků ale musíte uznat, že to umíme. Mnohem častěji restaurujeme stavebně truhlářské prvky jako jsou dveře, okna, vrata. U těchto prvků často využíváme kombinaci výroby, opravy, repasování a restaurování.

Rodinné firmě pomáhá i výtvarnice Růžena Kratochvílová s restaurováním uměleckých předmětů.